WoonGIS : dé GIS oplossing voor woningcorporaties

De STGViewer applicatie is een generiek in te zetten applicatie voor ieder bedrijf dat geografische gegevens wilt bekijken, analyseren of printen.
Het doel van de applicatie is om een laagdrempelige doch uitgebreide kijk applicatie aan te bieden.

Er kunnen bereikbaarheidskaarten en routeberekeningen worden gemaakt. Hiermee kan bepaald worden wat een optimale lokatie is voor bijv. seniorenwoningen of tijdsberekeningen voor buitendienstmedewerkers: hoe snel kunnen zij ergens aanwezig zijn en ook hoe ze er kunnen komen.

Voor wat betreft analyses biedt de applicatie een aantal functionaliteiten waaronder het maken van heatmaps of bollenkaarten voor het tonen van concentraties van objecten in gebieden. Gegevens kunnen ook in een grafiek worden getoond. Bijvoorbeeld wat is de spreiding van de woningen op basis van de energieindex in verschillende gebieden.

Thematische kaarten kunnen worden opgezet en opgeslagen in een themabibliotheek. Zo zijn zeer snel de kaarten in een bepaald thema te tonen. Hiermee kunnen dan bijv. historische kaarten worden gemaakt om een bepaald verloop in de gegevens in de tijd te kunnen zien.

Is de informatie die gebruikt wordt niet afdoende, dan kunnen of webdiensten worden benaderd of Google Streetview(c).

Beheerders kunnen deze applicatie zeer snel en eenvoudig inrichten. De TatukGIS Editor applicatie is perfect voor het beheren van de STGViewer applicatie: hetzelfde project, dezelfde data en de thema’s kunnen worden ingericht door een beheerder en vrijgegeven worden aan deze applicatie.

De STGViewer applicatie kent nog vele mogelijkheden die we u graag in een kennismakingsgesprek willen toelichten.

Voordeel van een geografische oplossing

Door koppelingen te leggen tussen informatiesystemen van verschillende afdelingen en die geografisch weer te geven ziet u verbanden die tot nog toe letterlijk onzichtbaar waren. GIS applicaties zijn afdelingsoverschrijdende oplossingen. De applicatie kan voor verschillende afdelingen worden ingericht. Hierdoor krijgt de applicatie een multidisciplinair karakter.

Contacteer ons voor uitgebreidere informatie, de mogelijkheden en hoe de STGViewer mogelijk in uw bedrijf ingezet kan worden.

SmallToGo: uw TatukGIS Specialist

Routes berekenen of bereikbaarheden bepalen? Het kan met de ingebouwde module. De module maakt gebruik van een webservice die aangestuurd wordt en waarvan het resultaat op de kaart wordt getoond. Een keuze uit 3 standaard vervoersmiddelen, het instellen van een tijd en het aantal schijven in minuten zorgen voor vlotte resultaten.

Zo kunnen de bereikbaarheid van monteurs, medewerkers, maar ook van senioren worden bestudeerd.

De onderste afbeelding toont dat Google Streetview wordt ondersteund. In de nabije toekomst zal ook Cyclomedia Street Smart worden ondersteund.

SmallToGo: uw TatukGIS Specialist

Wat is uw voordeel?

TatukGIS conformeert zich aan OpenGIS standaarden. GML en KML vallen hier bijvoorbeeld onder. Als database zou bijvoorbeeld PostgreSQL met PostGIS gebruikt kunnen worden. Zelfs een SQLite database is nog een prima keuze voor kleinere woningcorporaties met niet al te grote of misschien inmiddels gekrompen budgetten, kunnen wij u toch voorzien van een goede oplossing.

Een ander voordeel is dat veelal gegevens of direct in de applicatie te gebruiken zijn of middels een conversie naar een ander formaat zijn in te lezen. Heeft u bijvoorbeeld al een Oracle database, dan koppelen wij het product daaraan.

Met TatukGIS heeft u nog meer voordelen:

  • implementatietijden zijn zéér kort;
  • het is snel en eenvoudig uit te breiden zónder enige impact in productie;
  • intuïtief, dus lage leercurve;
  • het is uiterst betaalbaar.
Wat kunt u van ons verwachten?

Professioneel advies. Door mee te kijken in uw organisatie en mee te denken in oplossingen, maakt SmallToGo samen met u als klant een geschikte oplossing die doet wat het moet doen. We bieden de opleiding voor de eindgebruikers en/of beheerders aan en het beheer&onderhoud en support kunt u aan ons overlaten.

Kaartmateriaal

Via PDOK en enkele andere datasites kunnen wij geheel voorzien in uw databehoefte. Veelal gratis, maar mocht data aangeschaft moeten worden, dan kan SmallToGo u hierin ontzorgen.

  1. CBS gemeenten, buurten en wijken, gratis beschikbaar;
  2. als Open Street Maps goed genoeg is, gratis beschikbaar;
  3. luchtfoto’s van Nederland via een WMS service, gratis beschikbaar;
  4. TOP 10 vector data kunnen wij leveren;
  5. BAG data.

Neem contact met ons op voor een demonstratie en laat u inlichten over de mogelijkheden van een GIS oplossing binnen uw woningcorporatie.

SmallToGo: uw TatukGIS Specialist

SmallToGo - Kleurrijk Wonen
SmallToGo - Wincan
SmallToGo - Rijnland
SmallToGo - Eneco
SmallToGo - Dataquint
SmallToGo - Heembouw